Rodzina 500+ a mieszkanie za granicą


Jesteś obywatelką Polski, ale mieszkasz za granicą? Zastanawiasz się, czy w związku z tym możesz przystąpić do programu Rodzina 500+? W tym tekście wyjaśniamy, w jakich przypadkach przysługuje Ci świadczenie na dzieci.Kwestie wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ dla Polaków mieszkających za granicą reguluje punkt 4 artykułu ósmego ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (to właśnie ta ustawa wprowadza ten program i określa jego zasady). Punkt ten wprost określa, że „świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli […] członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze